Khô mực

800.000 

khô mực loại ngon 14 con/kg

mực nướng xong mềm ngọt chứ k cứng

Danh mục: