Mực lá câu

250.000 

size 2-3 con/kg. Mực câu tươi, làm sạch cấp đông

Danh mục: