Mực nang gai

180.000 

Mực nang gai mình dầy, ăn giòn và ngọt. Hàng đảm bảo không ngâm nước hay hóa chất tẩy trắng. size 4-6 con/kg

Danh mục: